IdBased Bvba

Inhoud

Contacten

Binnen DataDia kan een contact zowel een fysieke of rechtspersoon zijn, zowel klant, leverancier, werknemer alsmede een individueel contactpersoon of een groep van andere contactpersonen zijn. Ieder contact kan logo's toegewezen krijgen die kunnen gebruikt worden in de rapporten die door hem zijn uitgegeven. Dit scherm wordt zowel gebruikt om nieuwe contacten aan te maken en de gegevens van bestaande contacten te bekijken of te wijzigen.